PANNEE ASIA CO., LTD.
ประกอบกิจการประเภทการขายส่งเครื่องประดับHandmade
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -โบนัสตามผลประกอยการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PANNEE ASIA CO., LTD.
148/4 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ใช้งานแผนที่