บริษัท เรเวนคอส จำกัด
บริษัท เรเวนคอส จำกัด ประกอบธุรกิจการตรวจสอบสินค้าในโกดัง และงานวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลให้กับทางบริษัทคู่ค้า ซึ่งมีลักษณะงานหลากหลายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ประกอบด้วย
งานตรวจสอบสินค้าในโกดัง ในร้านค้า ตามสาขาต่างๆ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามชุมชน
สำรวจการใช้เครื่องอุปโภคบริโภค
สวัสดิการ
  • มีค่าเบี้ยงเลี้ยงรายวัน (กรณีออกเดินทางต่างจังหวัด)
  • มีประกันอุบัติเหตุ
  • มีค่าโรงแรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เรเวนคอส จำกัด
19/98 หมู่ 7
ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130