KYOWA KOGYO (HAILAND) CO.,LTD.
ประกอบกิจการประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
KYOWA KOGYO (HAILAND) CO.,LTD.
777 หมู่ที่ 6 ถนนราชสีมา-โชคชัย
ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000