บริษัท ริฟิฟี่ จำกัด
The Steakhouse
ร้านสเต็กรูปแแบบใหม่
ต้องการคนร่วมทีม
ที่มีความสามารถ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ริฟิฟี่ จำกัด
9/8 ถนนพัฒน์พงศ์ 2
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วิธีการเดินทาง
  • BTSศาลาแดง