ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช (เพื่อการส่งออก) ต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อทดแทนตำแหน่งงานที่ว่าง ดังนี้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - สวัสดิการเงินยืมพนักงาน - เงินช่วยเหลืองานบวช,งานแต่ง - เงินรับขวัญคลอดบุตร - เสื้อฟอร์มบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีน แอ็กกริคัลเจอร์ จำกัด
47/18,47/19 ถ.พิมพสุต
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000