บริษัท นิว เซนจุรี่ จำกัด
เปีดดำเนินการตั้งแต่2554 กิจการขายเสื้อผ้า
สวัสดิการ
1.การศึกษาระดับปริญาตรี 2.ขายของที่เครือข่าย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิว เซนจุรี่ จำกัด
120/126 ราชปรารภ ซอย3
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10400
ใช้งานแผนที่