เป็นบริษัท(ญี่ปุ่น)เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับให้บริการผลิต-ลับคมซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
- ค่าที่พัก - ค่าเดินทาง - ค่าอาหาร - เบี้ยขยัน - ค่าครองชีพ - ชุดยูนิฟอร์ม - ประกันสุขภาพ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสประจำปี - เที่ยวประจำปี งานเลี้ยงปีใหม่ เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีทีเอส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด
700/232 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160