Ratchada Pavilion (รัชดา พาวิลเลี่ยน)
ประกอบธรุกิจเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม โดยโครงสร้างของ รัชดา พาวิลเลี่ยน แล้วเสร็จในปี 1994 มีอาคารเดียว จำนวน 28 ชั้น และ รวมทั้งหมด 195 ยูนิต
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Ratchada Pavilion (รัชดา พาวิลเลี่ยน)
111 ซอย รัชดาภิเษก 30 แยก 4 ซอย รัชดาภิเษก 32
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900