บริษัท กลอรี่ไชม์ จำกัด
จำหน่าย กล่องดนตรี ของขวัญ และของที่ระลึก
สวัสดิการ
  • - ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะพนักงานขาย)
  • - ประกันสังคม
  • - โอที
  • - วันลาหยุดประจำปี
  • - ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงาน
  • - ค่าคอม (เฉพาะพนักงานขาย)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กลอรี่ไชม์ จำกัด
อาคารจูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 22 ห้อง C5 138 ถนนนเรศ
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.glorychime.com
ใช้งานแผนที่