บริษัทรักษาความปลอดภัย พีพี ซีเคียว อินเตอร์ กรุ๊ป 2016 จำกัด
ประกอบธูรกิจ เกี่ยวกับแม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย และคนงาน ทั่วไป
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัทรักษาความปลอดภัย พีพี ซีเคียว อินเตอร์ กรุ๊ป 2016 จำกัด
เลขที่ 3/6 หมู่ที่ 2
ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
ใช้งานแผนที่
event langing page