JobThai
บริษัท กรีน ไจแอนท์ จำกัด
เป็นบริษัทขายสินค้าทั้งในประเทศและนอกประเทศ ขายสินค้าสำเร็จรูป มีโรงงานผลิตสินค้าเอง
สวัสดิการ
- หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษํ - มีประกันสังคม ตามปกติ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท กรีน ไจแอนท์ จำกัด
248 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700