บริษัท กรีน ไจแอนท์ จำกัด
เป็นบริษัทขายสินค้าทั้งในประเทศและนอกประเทศ ขายสินค้าสำเร็จรูป มีโรงงานผลิตสินค้าเอง
สวัสดิการ
- หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษํ - มีประกันสังคม ตามปกติ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีน ไจแอนท์ จำกัด
248 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700