บริษัท อินฟินิตี้ ที จำกัด
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสถานีบริการน้ำมัน และแก๊ส ตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการเปิดสถานีบริการ การก่อสร้างสถานีบริการทั้งระบบ การดำเนินการขออนุญาต ก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน การเขียนแบบก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน การเขียนแบบระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันฟ้าผ่าตามกฎหมายกรมธุรกิจพลังงาน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าเบี้ยขยัน - ค่าน้ำมันรถ - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าผลงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินฟินิตี้ ที จำกัด
32/19 ม.1 ถ.ประชาชื่น
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
วิธีการเดินทาง
รถเมล์สาย 24 รถเมล์สาย 66 ปอ. 70
ใช้งานแผนที่