บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 โดยดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรยนต์
Benefits
1.ประกันสังคม 2.ประกันกลุ่ม 3.ตรวจสุขภาพประจำปี 4.ชุดยูนิฟอร์ม 5.ค่าโทรศัพท์ 6.โบนัส 7.กินเลี้ยงประจำปี 8.วันหยุด-วันลา ตามกฎหมาย 9.กิจกรรมสันทนาการ 10.ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก กรณีเดินทางเพื่อไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
Contacts
MPower Engineering Company Limited
109/95 หมู่ 21
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Directions
ใกล้นิคมอุตสาหกรรมบางปู