บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และบริษัทในเครือ เป็นบริษัทชั้นนำในการออกแบบติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ จำหน่ายอุปกรณ์ และรถบัสพลังงานไฟฟ้า ให้กับหน่วยงานราชการ กลุ่มธุรกิจเอกชน โครงการหมู่บ้านและอาคารบ้านเรือนบริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จดทะเบียนเมื่อเดือนมิถุนายน 2554 มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย ฮ่องกง และจีน ทางบริษัท ต้องการรับพนักงานที่มีความสามารถ เพื่อรองรับการเติบโตไปพร้อมกับเรา
สวัสดิการ
  • -สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน
  • -เบี้ยเลี้ยง
  • -เบี้ยขยัน
  • -ค่าน้ำมัน
  • -โบนัส(ตามผลประกอบการ)
  • -ค่าเดินทาง,ค่าที่พัก
  • -งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • -ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง)
ติดต่อ
บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
202 อาคารเลอ คองคอร์ด ห้องเลขที่ 2304 ชั้นที่ 23 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 064-229-4967
วิธีการเดินทาง
  • - MRT สถานีห้วยขวาง
ใช้งานแผนที่