สถาบันสอนพิเศษ สอนเสริมทางวิชาการต่างๆ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ ศิลปะ ระดับประถม - มัธยม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Perfect Kids Smart
55/287 ถนนติวานนท์
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120