ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายตะแกรงเหล็กเสริมแรงคอนกรีตไวท์เมช Wire Mesh ภายใต้เครื่องหมายการค้า T.P.S ดำเนินงานด้วยนโยบายการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและการบริการขนส่งที่ตรงต่อเวลาและบริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการดำเนินงานให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านการผลิตและการบริการที่ดี
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ชุดฟอร์ม
  • - ห้องพักพนักงาน
  • - เบี้ยขยัน
  • - การช่วยเหลือครอบครัวของพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท ไทยโปรเกรส สตีล จำกัด
15,15/1-3 หมู่ 8
ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์: 034-440-514-6
แฟกซ์: 034-440-517
เว็บไซต์: www.tpswiremesh.com
ใช้งานแผนที่