รับเป็นที่ปรึกษา ทางการเงิน
2 ตำแหน่ง
1.
18 ต.ค. 62
ธุรการ
pinlocation
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
salary icon
14,000 บาท
2.
17 ต.ค. 62
หัวหน้าโครงการเพจการขาย
pinlocation
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
salary icon
14,000 - 18,000 บาท
ติดต่อ
เลขที่ 55 หมู่ที่ 4
ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์: 086-975-6411