บริษัท พงษ์ประเสริฐ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท พงษ์ประเสริฐคอร์ปอร์ชั่น จำกัด จัดตั้งเพื่อควบคุมโรงเรียนกวดวิชาแอบโซลูทธิงคิง และบริษัท DMIT International เป็นธุรกิจการศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ การดำเนินกิจการเป็นกิจการ Private Tutoring Class สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะเรียนคนเดียวจึงต้องการผู้ดูแลและผู้ร่วมงานที่มีคุณภาพสูงในการดูแลผู้ปกครองที่รายได้สูงเป็นพิเศษ ปัจจุบันประธานบริษัท พงษ์ประเสริฐ คอร์ปอร์เรชั่น คือ อ.ดร.นฤมล พงษ์ประเสริฐ และบริษัทลูก DMIT International โดย นายชยานันต์ พงษ์ประเสริฐ
สวัสดิการ
- โบนัส - วันหยุดประจำปี - ประกันสังคม - สวัสดิการพิเศษต่างๆตามที่ประกาศไว้ ณ ระเบียบบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พงษ์ประเสริฐ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
336/9-10 หมู่ 5
ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
เว็บไซต์: Chayanan.org
วิธีการเดินทาง
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อูเบอร์ แกรป
ใช้งานแผนที่