บริษัท พีพีเอ็ม เมดดิคอลและแล็บ จำกัด
โรงพยาบาลเอเชีย เป็นโรงพยาบาลเอกชน ดำเนินการโดย บริษัทพีพีเอ็ม เมดดิคอลและแล็บ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและตรวจสุขภาพ ด้านต่างๆ ให้บริการสำหรับผู้ป่วยทั่วไป ชาวไทยและต่างประเทศ มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัย โดยทีมแพทย์และพยาบาลและบุคลากรที่มีคุณภาพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีพีเอ็ม เมดดิคอลและแล็บ จำกัด
13/7 หมู่ที่ 13
ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210