โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program และเป็นโรงเรียนในเครือคาทอลิก
สวัสดิการ
  • -เงินเดือน
  • -เงินพิเศษการบ้าน
  • -เงินพิเศษโครงการเย็น
  • -อาหารทาน 2 มื้อ
  • -งานเลี้ยงประจำปี
  • -สัมมนาประจำปี
  • -ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร
  • -ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
110 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านบัวทอง 2
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เว็บไซต์: www.kasintorn.ac.th