บริษัท เค.ที.เอสเตท จำกัด ประกอบกิจการประเภทการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย สถานะปัจจุบัน ยังดำเนินกิจการอยู่
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ชุดฟอร์มช่างประจำอาคาร
  • - โบนัสประจำปี
  • - งานเลี้ยงประจำปี
1 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
ช่างไฟฟ้า
pinlocation
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
ติดต่อ
230 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์: 02-274-0888
Line ID: 0892162525