ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องมือวัดสำหรับทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ เครื่องชั่งสำหรับห้องปฏิบัติการ และงานทั่วไป เครื่องมือวัดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัดกระบวนการผลิต เครื่องมือสอบเทียบมาตราฐานต่างๆ พร้อมงานบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด และเครื่องมือทดสอบ
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ปรับค่าจ้างประจำปี
  • - โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประการ)
  • - ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับฝ่ายขาย)
  • - โอที (กรณีทำงานนอกเวลา)
  • - สังสรรค์ประจำปี
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - เงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน (อายุงาน 1 ปี ขึ้นไป)
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
555/10 ม.3
ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 038-117-318-9, 093-069-7822
แฟกซ์: 038-117-321