Bangkok Genomics Innovation Co., Ltd. (บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด)
เป็นบริษัทร่วมทุนกับ บ. บีจีไอ เทคโซลูชั่น (ฮ่องกง) จำกัด จัดตั้งขึ้นปี 2560 เพื่อดำเนินการให้บริการการตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรม
สวัสดิการ
  • 1. เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์
  • 2. ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง
  • 3. กองทุนประกันสังคม
  • 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 5. น้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าทางด่วน ค่าดูแลรักษารถ และประกันรถยนต์
  • 6. สวัสดิการอื่นๆ โบนัส ศึกษาดูงาน สาขาที่ต่างประเทศ สังสรรค์จัดเลี้ยงปีใหม่ เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bangkok Genomics Innovation Co., Ltd. (บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด)
เลขที่ 3689 ถนนพระราม 4
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110