บริษัท เดลส์เน็ท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านซอฟ์ตแวร์ จำหน่ายโปรแกรมบริหารงาน รวมทั้งรับพัฒนาระบบงานให้ตรงตามความตรงการของผู้ใช้
และจัดฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมให้กับภาครัฐและเอกชน
สวัสดิการ
  • -ค่าคอมมิชชั่น
  • -โบนัส
  • -ประกันสังคม
  • -วันหยุดประจำปี
  • -ชุดทำงาน/เสื้อฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เดลส์เน็ท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
332
ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เว็บไซต์: www.delsnet.co.th