บริษัท เดลส์เน็ท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านซอฟ์ตแวร์ จำหน่ายโปรแกรมบริหารงาน รวมทั้งรับพัฒนาระบบงานให้ตรงตามความตรงการของผู้ใช้ และจัดฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมให้กับภาครัฐและเอกชน
สวัสดิการ
-ค่าคอมมิชชั่น -โบนัส -ประกันสังคม -วันหยุดประจำปี -ชุดทำงาน/เสื้อฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เดลส์เน็ท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
332
ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เว็บไซต์: www.delsnet.co.th