บริษัท พรพระยา เอสเตท จำกัด
ประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานก่อสร้าง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรพระยา เอสเตท จำกัด
เลขที่ 376/1 ถนนลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520