บริษัท พารากอน คอร์ แอสเซทส์ จำกัด
การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พารากอน คอร์ แอสเซทส์ จำกัด
Werter 31 เลขที่ 17/21 ซ.สุขุมวิท 31(สวัสดี)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110