บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (Nida Pharma Incoporation Co.,Ltd.)เป็นในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี โดยนิด้าได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว 130 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครนิด้าให้ความสำคัญด้านมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ยาเสมอมา โดยนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531 นิด้าได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธาณสุข ต่อมา ในปี พ.ศ. 2551 โรงงานนิด้าย้ายไปที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งโรงงานแห่งนี้มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับสายการผลิตอาหารเสริมในอนาคตจึงนับเป็นการพัฒนาก้าวใหญ่ของนิด้า และเมื่อไม่นานมานี้ ในปี พ.ศ. 2557 นิด้ายังได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทยกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธาณสุขซึ่งมาตรฐานดังกล่าวมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาของ The Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) แสดงให้เห็นถึงการผลิตยาที่ได้มาตรฐานระดับสากลของเรา
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -ข้าวฟรี -ตรวจสุขภาพประจำปี -โบนัสตามผลประกอบการ
ติดต่อ
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
165 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เว็บไซต์: http://www.nidapharma.com
วิธีการเดินทาง
รถตู้หรือรถประจำทางเส้นสระบุรี ถนนพหลโยธิน บริษัทอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ เลยตลาดวังน้อย ติดปั๊มน้ำมัน Caltex
ใช้งานแผนที่