ดำเนินกิจการด้านการให้คำปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนด้านกลยุทธ์, ด้านการสรรหาบุคลากร และด้านการบริหารจัดการองค์กร
9 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท จัดหางาน เมโทรซอร์ส จำกัด
254/1 วัชรพล ถนนวัชรพล
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: 02-170-8700
เว็บไซต์: https://www.metrosource.co.th/