Proac Insurance Broker
บริษัท โพรแอค อินชัวรัน โบรคเกอร์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ. 2549 และประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยโดยยึดหลักของความถูกต้องและความจริงใจต่อลูกค้าผู้เอาประกันภัยและบริษัทผู้รับประกันภัยเป็นสำคัญ ทำให้ได้รับความไว้วางใจ ทั้งจากลูกค้ากว่า 10,000 รายและจากบริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตรมากกว่า 20 บริษัท
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ เสื้อยูนิฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Proac Insurance Broker
32 อาคารเจบี ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ใช้งานแผนที่