บริษัท พัฒนาผ้าไทย จำกัด
บริษัทพัฒนาผ้าไทยจำกัด เป้นบริษัทร่วมทุนไทย- ญี่ปุ่น โรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินการ ฟอก ย้อม และตกแต่งผ้าผืน สำเร็จ ได้ก่อตั้งดำเนินธุรกิจมากกว่า 30 ปี กำลังต้องการบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อเข้าร่วมดำเนินกิจการและร่วมทำงานของบริษัท ซึ่งกำลังต้องการบุคลากร ที่มีความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีตำแหน่งและคุณสมบัติดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - งานเลี้ยงสร้างสรรค์สิ้นปี - ของรางวัลในแต่ละเดือนที่ยอดผลิตถึงเป้าหมาย - หอพักฟรี - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพบิดา-มารดา - ชุดยูนิฟอร์ม - ฟิตเนต
ติดต่อ
บริษัท พัฒนาผ้าไทย จำกัด
525/1 กม 35.5 หมู่ 2 ซอยเทศบาลบางปู 94 ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ใช้งานแผนที่