JobThai
บริษัท ปิยะทรัพย์การพิมพ์ (1989) จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2525 โดยให้บริการงานพิมพ์แบบมืออาชีพระบบออฟเซทและมีความเชี่ยวชาญด้านพิมพ์บรรจุภัณฑ์งานพิมพ์ทั่วไปโดนเน้นงานบริการที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์และราคายุติธรรม ในกระบวนการผลิตบริษัทใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพบุคลากรที่มีศักยภาพผ่านเครื่ิงพิมพ์และเครื่องวัดสีที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลกและยังเล็งเห็นความสำคัญของระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อทำให้ระบบงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ปัจจุบันบริษัทได้ขยายพื้นที่ในการผลิตบนเนื้อที่กว่า 7 ไร่และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 45 ล้านบาท บริษัทจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานเพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและทันตามความต้องการของลูกค้า
สวัสดิการ
-กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน -ตรวจสุขภาพประจำปี -เครื่องแบบพนักงาน -สิทธการลาตามกฎหมาย -เบี้ยขยัน ( 300,350,400) -พักร้อน 6 วัน/ปี -ลากิจ 6 วัน/ปี -หอพักพนักงาน (ตามเงื่อนไข) -โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) -งานเลี้ยงสังสรรค์(ตามผลประกอบการ) -เงินปรับประจำปี (ตามผลการปฏิบัติงาน)
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ปิยะทรัพย์การพิมพ์ (1989) จำกัด
201 ม.1 ซ.มิตรพฒนา
ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
วิธีการเดินทาง
รถเมย์ สาย 80 สุดป้ายวัดศรีนวลธรรมวิมล