บริษัท นิกโกะ ไลท์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทสัญชาติญ๊่ปุ่น ประกอบกิจการประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
สวัสดิการ
-โบนัสประจำปี (2 ครั้ง/ปี ) -สำรองเลี้ยงชีพ -ประกันชีวิตกลุ่ม -ประกันสังคม -ท่องเที่ยวประจำปี -งานเลี้ยงปีใหม่ -ชุดฟอร์ม -เบี่ยขยัน -ค่าอาหาร -ค่าเดินทาง -ค่าครองชีพ -ค่ากะ -เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร -เงินช่วยเหลือแต่งงาน -เงินช่วยเหลืองานบวช -เงินช่วยเหลือเสียชีวิต (พนักงาน พ่อ แม่ สามี ภรรยา บุตร)
ติดต่อ
บริษัท นิกโกะ ไลท์ (ประเทศไทย) จำกัด
129 อาคารโรงงาน หมู่ที่ 6 304
ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
ใช้งานแผนที่