บริษัท กาสสาส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ผลิตน้ำยาทำความสะอาดแม่พิมพ์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กาสสาส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เลขที่ 9/43 อาคาร 2 ซี 1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120