บริษัท เจนเนอรัล เทคโนโลยี พาร์ท จำกัด
ปรระกอบกิจการประเภทการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เจนเนอรัล เทคโนโลยี พาร์ท จำกัด
22/357 หมู่ที่ 4
ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230