โรงเรียน แพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์์)
นับแต่ครั้งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณณสิริ) ได้ก่อตั้งโรงเรียนแพทย์แผนโบราณขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนโบราณ ทั้งวิชาเภสัชกรรม, เวชกรรม และการผดุงครรภ์ไทย จวบจนโรงเรียนฯได้เริ่มเปิดสอนวิชาการนวดแผนโบราณ ตามกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงถามกับคณะครูว่า "โรงเรียนมีการสอนนวดด้วย หรือไม่" ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ทำให้เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่มีการสอนวิชาแพทย์แผนโบราณครบทั้ง ๔ สาขา จนถึงปัจจุบัน
สวัสดิการ
  • ชุดยูนิฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียน แพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์์)
392/25-28 ซ.เพ็ญพัฒน์ 1 ถ.มหาราช
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เว็บไซต์: www.watpomassage.com/2014/
วิธีการเดินทาง
  • รถเมย์สาย 47,82,53