ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
- นำเสนอให้บริการ คำแนะนำด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการเงินการลงทุน - รวบรวมข้อมูลทางการเงินของลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์แผนทางการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้า โดยยึดถือจรรยาบรรณในการรักษาความลับของลูกค้า - ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และรายงานผลการดำเนินการพอร์ตที่ลูกค้าลงทุนไว้ อย่างสม่ำเสมอ
สวัสดิการ
- ประกันชีวิต - โบนัส 5 ครั้งต่อปี - คอมมิชชั่น - ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
131/397
ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000