บริษัท พีโฟร์เอเบิล จำกัด
ประกอบกิจการประเภท ออกแบบ ตกแต่งและงานโครงสร้างงานอีเว้นท์และอื่นๆ
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -โบนัส (ตามผลประกอยการ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีโฟร์เอเบิล จำกัด
เลขที่ 33 ซ.ลาดปลาเค้า52
แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ใช้งานแผนที่