บริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประกอบธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก เทรดดิ้ง สินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด โรงงานผลิตอะไหล่ ผลิตตู้คอนเทนเนอร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 1
ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550