บริษัท พี.เค.พี. 6 จำกัด
ผลิตอาหารเนื้อสัตว์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.เค.พี. 6 จำกัด
85/1 หมู่ที่ 1
ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230