บริษัท พีทีเค โซล่า โซลูชั่น จำกัด
ประกอบกิจการให้บริการ ตรวจสอบ บำรุงรักษาดูแลระบบพลังงานแสงอาทิตย์แผงโซล่าเซลล์ เครื่องควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.ชุดยูนิฟอร์ม 3.โบนัส 4.สามารถเบิกค่าที่พักได้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีทีเค โซล่า โซลูชั่น จำกัด
เลขที่ 1 หมู่ที่ 2
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120