บริษัท กะรน โนเวลที่ จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการบริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม
และกิจการบริการสปา
สวัสดิการ
 • Benefit / สวัสดิการ
 • 1.Service Charge / เงินเซอร์วิสชาร์ต
 • 2.Social Security / ประกันสังคม
 • 3.Vacation Leave / วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • 4.Staff Party /งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี
 • 5.Day Off 2 Days per week/ ***ONLY BKK BRANCH***
 • 6.Group Accident Insurance / ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • 7.Health Check of the year / ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 8.Employee of the Month/พนักงานดีเด่นประจำเดือน
 • 9.Employee of the Year / พนักงานดีเด่นประจำปี
 • 10.Public Holiday 15 Days/ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 15 วัน
 • 11.Wedding Leave 3 Days / ลาเพื่อการแต่งงาน 3 วัน
 • 12.ออฟฟิศอยู่ ถนน รัชดา ตึก FURUM ใกล้กับ โรงเรียนเตรียมอุดมรัชดา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กะรน โนเวลที่ จำกัด
14/2 ซอยปฏักซอย24
ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
เว็บไซต์: www.mandaravaresort.com
ใช้งานแผนที่