บริษัท พาดาโซ่พัส จำกัด
บริษัท พาดาโซ่พัส จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/อาหารเสริม อาทิเช่น กาแฟลดน้ำหนัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาดาโซ่พัส จำกัด
169/8 โครงการสตาร์เอวินิว5 หมู่ 4
ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
เว็บไซต์: www.padasopus.com/