บริษัท เรียล โนเบิล จำกัด
บริษัท เรียล โนเบิล จำกัด ดำเนินกิจการประเภท Organizer Event การตลาด สื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผลัดดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทำมานานกว่า 20 ปี ไม่ว่าจะเป็น Pc,Ba,Mc,Boot และอื่นๆที่เกี่ยวกับการทำการตลาดครบวงวร และบริษัทกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่มเพื่อรองรับการขยายงาน ในตำแหน่ง AE(Account Executive),Project Coordinato,Recruitment,Admin,Supervisor
สวัสดิการ
  • ตามข้อตกลงของบริษัท
  • สวัสดิการอื่นๆ
  • -เงินเดือนประจำ
  • -ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย
  • -ประกันสังคม
  • -ค่ายานพาหะนะ
  • -ค่าโทรศัพท์
  • -โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการของบริษัท)
  • -ปรับเงินเดือนทุกปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เรียล โนเบิล จำกัด
144/13 คลองจั่นเพลส
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.facebook.com/realnoble.2555
ใช้งานแผนที่