บริษัท พีอาร์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้ง
สวัสดิการ
-ประกันสังคม - โบนัส
ติดต่อ
บริษัท พีอาร์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 59 อาคารมิราเคิล 9 ถนนสตรีวิทยา 2
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230