Presys Engineering Limited Partnership
จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟฟ้าโรงงาน สายไฟ เครื่องมือวัด ตู้คอนโทรล แมคเนติค เบรกเกอร์ ระบบ Automation
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Presys Engineering Limited Partnership
733 ซอยบรมราชชนนี 4 ถนนบรมราชชนนี
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700