บริษัท รัตนสมใจ จำกัด
ค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นผู้แทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ของ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประจำจังหวัด สระบุรี-ลพบุรี
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - มียูนิฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รัตนสมใจ จำกัด
25/1 หมู่ 7
ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
ใช้งานแผนที่