คนพร้อม เป็นบริษัทให้บริการการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร
ในรูปแบบ People Management Outsourcing Services ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คนพร้อม จำกัด
542/10 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 085-415-1626
เว็บไซต์: www.khonprom.com/