บริษัท พลูโตเทค จำกัด
We are in electro-mechanical service industry, we provide variety services and solutions to our OEMs, industrial and commercial customers nationwide. Our services and solutions cover for both workshop base and field service base, scope includes reactive and proactive maintenances, repairing , testing, commissioning, rehabilitation, upgrading, modification, engineering, failure analysis and resolution services to all type of motors from Low voltage AC motors to High voltage AC motors, DC motors, generators, STEAM TURBINES, GEARS, PUMPS, transformers, switchgear and protections.
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส(ตามผลประกอบการ)
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท พลูโตเทค จำกัด
  18/18 ถนน เจริญพัฒนา
  ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
  เว็บไซต์: www.plutotech.co.th
  ใช้งานแผนที่