เป็นผู้จัดจําหน่ายชั้นนํา อุปกรณ์สําหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ โรงกลั่น, ปิโตรเคมี, เคมี กาว สี, อุตสาหกรรมผลิต เหล็ก สแตนเลส, โรงไฟฟ้า, บําบัดน้ำเสีย และประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป และเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าประเภท Mechanical package และ ปั๊มอุตสาหกรรม ชั้นนําจากต่างประเทศ บริษัทฯ ต้องการผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมงานเพื่อรองรับ การขยายงานของบริษัทฯ
สวัสดิการ
• ค่าน้ำมัน • ค่าสึกหรอรถยนต์ • ค่าโทรศัพท์ • Incentive • ประกันสังคม • ประกันสุขภาพประกันชีวิต • ค่ารักษาพยาบาลกลุ่ม • งานสังสรรค์ประจำปี • โบนัสประจำปี • ค่าใช้จ่ายพิเศษ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเคเค โปรเซส ซิสเต็มส์ จำกัด
161/8 m.6
ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
เว็บไซต์: http://pkkps.com
ใช้งานแผนที่