บริษัท รับจ้างสารพัด จำกัด
บริษัทให้บริการเป็นที่ปรึกษา วางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบไอที สำหรับธุรกิจ องค์กร และบุคคล เช่น ออกระบบบันทึกการซื้อขาย ออกใบเสร็จ ครบวงจร รวมถึงการ พัฒนาซอฟแวร์เฉพาะทางสำหรับองค์กรเฉพาะกลุ่ม แอพลิเคชั่นเพื่อใช้งานในกลุ่มธุรกิจ รับออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบต่างๆ ให้บริการ Hosting
รวมถึงรับเป็นที่ปรึกษาเพื่อวางระบบภายในองค์กร ติดตั้งอุปกรณ์ไอที เช่น กล้องวงจรปิด อุปกรณ์สื่อสารภายใน ออกแบบระบบServer ระบบNetworkภายใน
รับถ่ายภาพนอกสถานที่ ถ่ายภาพบุคคล สินค้า
สวัสดิการ
  • - ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รับจ้างสารพัด จำกัด
293/9 ซอยกำจายเอี่ยมสุรีย์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500